Wie

De naam Investranex komt voort uit de woorden investeren, transformeren en exploiteren. Investranex is een besloten vennootschap, afkomstig uit en gevestigd te Amersfoort. Vanwege onze herkomst en verbintenis met Amersfoort, zijn wij bovengemiddeld geïnteresseerd in het terugdringen van leegstand in de gemeente Amersfoort.

Investranex bestaat uit:

Bob Maas

Functie: Organisatieadviseur
b.maas@investranex.nl

Bob is als Woningmarktspecialist/Senior beleidsadviseur werkzaam bij Vereniging Eigen Huis. Zijn werk vereist zowel specialistische als brede vakkennis. Inhoudelijk is zijn vakkennis verbonden aan de vele aspecten van de woningmarkt en het eigenwoningbezit. Binnen Investranex is Bob organisatieadviseur. Hij adviseert over het beleid, de algemene gang van zaken, de ontwikkeling en prestaties van de organisatie.

Vincent Wijnen

Functie: Algemeen directeur
v.wijnen@investranex.nl
06 4109 88 22

Afkomstig uit het facilitaire werkveld heeft Vincent veel ervaring opgedaan als Facilitair coördinator. Vanuit het vakgebied facility management, wat een sterk dienstverlenend karakter heeft, weet hij wat het belang is van de wensen en behoeften van klanten. Vanuit vastgoed gezien zijn vooral het beheer, exploitatie(kosten), onderhoud en de prestatie (functioneel/op de gebruiker gericht) van het vastgoed essentieel. Hiernaast heeft zijn werkervaring bij Vereniging Eigen Huis blijvende aandacht voor de verbinding tussen vastgoed en woonconsumenten tot stand gebracht.