Wat

Onze missie:

Investranex richt zich, gedreven door economische en maatschappelijke motieven op investeren in en exploiteren van, her te bestemmen/te transformeren vastgoed.

Wij gaan uit van investeren in leegstaand vastgoed en transformatie naar een nieuwe functie (bijvoorbeeld van kantoor naar woning), met zorg voor de meest geschikte manier van gebruik/exploitatie.

Dit alles vanuit de zelfverkozen opdracht om gebouweigenaren van leegstaand vastgoed, functie van het vastgoed, woningzoekenden, gemeente en omgeving in overeenstemming met elkaar te verbinden. Diverse opties worden per gebouw in kaart gebracht, onderzocht en met elkaar vergeleken. Binnen deze opties wordt gezocht naar de meest aantrekkelijke functie van het gebouw, met het oog op balans tussen vastgoed, functie en gebruiker.

Kantoortroep