Voor wie

Woningzoekenden/woonconsument

Wij zijn vooral gericht op het voorzien van de behoeften van woningzoekenden. Dit gaat van jonge mensen, die voor het eerst op zichzelf gaan wonen tot senioren. Woningzoekenden worden via het aanbod uitgenodigd om zich in te schrijven en een keuze te maken voor één van de ontwerpen. Het aantal inschrijvingen en de suggesties die woningzoekenden ons doen, voorziet ons van informatie. Deze informatie gebruiken wij om onze ontwerpen zoveel mogelijk tegemoet te laten komen aan de wensen en behoeften van de woningzoekenden. De informatie van woningzoekenden helpt ons beter te worden door de woningzoekenden beter te kunnen bedienen.

Gebouweigenaren

Wij hebben aandacht voor gebouweigenaren. Het gaat ons aan het hart dat gebouwen leegstaan. De ooit gevulde en goed renderende gebouwen staan er ietwat verloren bij. De daling in waarde, zowel economisch, maatschappelijk als visueel is voor ons moeilijk te verteren. Wij hebben begrip voor de (financiële) consequenties van leegstand en bieden eigenaren diverse diensten aan (kijk op de pagina Gebouweigenaren, voor meer informatie).

Ook de gemeente en de omgeving zijn gebaat bij herontwikkeling van leegstaand vastgoed. Onze ambities tot alle begunstigden zijn:

Voor Ambities
 Woningzoekenden Vraaggestuurd leveren van uniek aanbod (maatwerk daar waar mogelijk)
Betaalbaar aanbod
Leveren van overeengekomen kwaliteit
Betrokkenheid met woningzoekenden door hen -daar waar mogelijk-  inspraak te geven op de ontwerpen/plannen
 Gebouweigenaren Van leegstand -met veelal een onrealistische boekwaarde- naar gepaste waarde (met als resultaat verkoop of verhuur van het gebouw)
Het verbinden van het vastgoed aan de best passende gebruiker(s)
Behoud van de kwaliteiten van het gebouw door het opheffen van de effecten van beperkt onderhoud en/of uitstel van investeringen 
In samenwerking met gebouweigenaren komen tot optimale herontwikkeling
 Gemeente  Behoud van ruimtelijke structuren, stadsmarkeringspunten, monumenten en/of bijzondere gebouwen 
Bijdragen aan een prettig leefklimaat
Impuls geven aan gebiedsontwikkeling (heropleving van gebieden door leegstand op te heffen)
Ondersteunen van gemeentelijke ambities rondom ruimtelijke ordening, functiemenging en gebiedsontwikkeling
 Omgeving Verloedering en kwaliteitsverlies -door leegstaand vastgoed- van de omgeving tegengaan
Een economische, maatschappelijke en sociale impuls geven aan de omgeving door de komst van nieuwe gebruikers 
Wisselwerking tussen de nieuwe gebruikers van het vastgoed en de omgeving. De omgeving dient de gebruikers te bedienen (bijvoorbeeld met voorzieningen, zoals winkels, cafés en openbaar vervoer) en de gebruikers dienen de omgeving te bedienen (bijvoorbeeld door klant te worden van omliggende winkels).
Vergroten van de algehele waardering voor de omgeving