Visie

Niet alleen economisch gewin is een reden tot transformatie. Ook maatschappelijke, sociale, duurzame en subjectieve grootheden (zoals esthetiek, cultuur en sfeer) spelen een rol.

Wij verwachten dat het succesvol opleveren van getransformeerde gebouwen een impuls geeft aan een gebied/regio, waardoor, binnen zo’n gebied/regio een keten van (her)waardering (wederom niet alleen economisch) kan ontstaan. Niet alleen de stenen en het aantal vierkante meters bepalen de waarde van vastgoed. Het is vooral (de potentie, toepassingsmogelijkheden en) de functie, het voorzien in behoefte en aantrekkingskracht van het vastgoed, die de waarde bepaalt.

Wij zien exploitatie van leegstaand vastgoed als rendement halen uit vastgoed via een zo goed mogelijke afstemming tussen vastgoed, huurders/kopers en omgeving. Het gebouw moet passen bij de gebruikers en de gebruikers moeten passen binnen de omgeving. De omgeving dient de huurders/kopers te bedienen (bijvoorbeeld met voorzieningen, zoals winkels, cafés en openbaar vervoer) en de huurders/kopers dienen de omgeving te bedienen (bijvoorbeeld door klant te worden van omliggende winkels).

Wij wensen door inzet van onze expertise en kennis, van zowel de vastgoedmarkt als de behoefte van woonconsumenten en de wensen van gebouweigenaren te investeren in leegstaand vastgoed. Het doel is door middel van transformatie een zo goed mogelijk resultaat voor alle partijen te realiseren.