Uw mening en/of advies

Een van onze uitgangspunten is dat wij uitgaan van de behoeften en wensen van u, als uiteindelijke koper/huurder van ons aanbod. Hoewel wij onze eigen ideeën over (her)ontwikkeling hebben, toetsen wij deze ideeën graag. Wij horen graag uw mening/laten ons ons graag door u adviseren. Wij geven u eerst enige informatie, om u vervolgens een enquête voor te leggen. Hoewel wij graag zien dat u alle enquêtes invult, is dit natuurlijk niet vereist. Iedere enquête staat op zich. Wij houden de enquête(s) zo kort mogelijk. Invullen kost u dan ook weinig tijd.

Enquête  Woonwensen (korte versie)

 Enquête
 Survey monkey logo

Enquête  Welk uitgangspunt past het best bij een hedendaagse projectontwikkelaar (één vraag)

Enquête
Survey monkey logo