Procesketen

Het onderstaande PDF- bestand geeft een visuele indruk van de diverse fasen die doorlopen worden. Deze weergave betreft een globale weergave. Bij afwijking van het bestemmingsplan, zal tussen inschrijving en oplevering een wettelijke procedure tot het wijzigen van het bestemmingsplan plaatsvinden. Per project kan het wijzigen van het bestemmingsplan in doorlooptijd variëren. Dit proces zal inclusief planning voor ingeschrevenen inzichtelijk worden gemaakt.

PDF logo