Instrumenten

Wij maken gebruik van een aantal instrumenten, die inzicht geven in de haalbaarheid van projecten/realisatie en vergelijk van ontwerpen.

Wij maken (onder andere) gebruik van:

Transformatie- indicator;
Rekenmodel.

Transformatie- indicator;
De Transformatie- indicator geeft aan of en in welke mate een gebouw geschikt is voor transformatie. De indicator kent een transformatiescore aan een gebouw toe. De score loopt van 1 tot en met 5. Transformatiescore 1 geeft aan dat het gebouw zeer goed transformeerbaar is. Transformatiescore 5 geeft aan dat het gebouw niet transformeerbaar is. De Transformatie- indicator is afgeleid van de Transformatiemeter van de Technische Universiteit Delft.

Rekenmodel;
Ons rekenmodel gaat uit van de Discounted Cashflow- waarde. Het model gaat uit van opbrengsten minus kosten en houdt rekening met de tijdwaarde van geld en rendement. Het model geeft inzicht binnen de diverse ontwerpen. Met dit model worden diverse ontwerpen met elkaar vergeleken/analyses gemaakt. Hiermee draagt dit instrument bij aan besluitvorming.