Gebouweigenaren

Leegstand? Meld uw gebouw aan

Wij zijn van mening dat het overgrote deel van leegstaand vastgoed, (in haar huidige functie) niet of onvoldoende in een behoefte voorziet. Hierdoor zien wij voor leegstaand vastgoed dat (vrijwel strikt) functiewijziging/transformatie perspectief biedt. Wij werken (via ons concept) naar de best passende exploitatie van uw vastgoed toe. In dit proces staat het verbinden van vraag en aanbod centraal.

Wij onderzoeken en vergelijken een aantal opties/ontwerpen met elkaar, waarbij respons uit de markt een belangrijke indicator is voor de toekomstige functie van uw vastgoed. Vraag zal voornamelijk uit vraag naar woonruimte bestaan, al is het toekennen van andere functies, in een aantal gevallen gepaster/lonender.

Om een goed gefundeerd besluit te kunnen nemen, maken wij gebruik van een aantal instrumenten. Deze instrumenten geven inzicht in de haalbaarheid/het transformatiepotentieel en rendement van de ontwerpen. Een belangrijke onderdeel, waarover consensus verkregen dient te worden is het te hanteren conditieniveau van bouw- en installatiedelen. Uiteraard is uw positie, visie en mening medebepalend voor de te maken keuzes. De mogelijkheden worden per individuele casus en in overleg met u beoordeeld.

Na aanmelding nemen wij contact met u op. Wanneer u additionele informatie wenst, kunt u in contact met ons komen via de contactgegevens op de homepage.

Binnenkort kunt u uw gebouw, via deze pagina aanmelden.

Additionele diensten

Onze additionele diensten komen voort uit het vakgebied Facility management. Zowel u als Investranex zijn gebaat bij goed beheer & onderhoud en exploitatiemanagement.

Facility management wordt ingezet om een positief effect te geven aan de exploitatie(kosten) van het vastgoed. Gezamenlijk met u worden contracten, die van invloed zijn op de exploitatie(kosten) beoordeeld en indien gewenst/mogelijk aangepast. Relevante contracten zijn onder andere, contracten gerelateerd aan het Meerjarenonderhoudsplan (zoals bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud) en schoonmaak.