Deelname

Geïnteresseerd in één van onze ontwerpen? Schrijf u in. Inschrijven is gratis en verplicht u tot niets.

Binnen ons aanbod kunt u kiezen voor één van de ontwerpen. Het aantal inschrijvingen bepaalt, in combinatie met kwalitatieve en financiële gegevens welk ontwerp uitgevoerd zal worden.

Zodra bekend is welk ontwerp uitgevoerd zal worden, sturen wij een e-mail naar alle ingeschrevenen. Wanneer u bent ingeschreven op het ontwerp wat uitgevoerd zal worden, wordt u via een e-mail uitgenodigd om de locatie te bezichtigen. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging om het huur- of koopcontract te ondertekenen.

Na ondertekening van het contract heeft u drie werkdagen bedenktijd. Binnen deze drie dagen kunt u het contract kosteloos ontbinden. Wenst u na deze periode alsnog het contract te ontbinden dan is het gestelde binnen het huur of koopcontract van kracht.

Het is mogelijk dat een gebouw een specifieke functie dient te vervullen en hierdoor voorwaarden worden gesteld aan inschrijving. Zo kan van het vastgoed een maatschappelijke functie vereist worden gesteld, bijvoorbeeld woonruimte voor ouderen die verzorging nodig hebben. Wij verzoeken u alleen in te schrijven als u voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving.