Collectief particulier opdrachtgeverschap/ Particulier opdrachtgeverschap

Bij ontwikkelingsprojecten gaan wij uit van vraag. Wij richten ons op u, als eindgebruiker(s) –koper(s)/huurder(s)- van het vastgoed. Of u nu particulier opdrachtgever bent, of deelnemer bent in een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), wij gaan uit van uw -woon- wensen. Dit gaat op voor herontwikkelingsprojecten, projecten op basis van sloop- nieuwbouw en –begeleiding van- zelfbouw1. Onze drijfveer is samenwerking met u, wat resulteert in maatwerk. Kortom synergie, vanuit co-creatie.

Investranex is een besloten vennootschap, dit houdt echter niet in dat wij gericht zijn op winstmaximalisatie. Evenmin zijn wij een charitatieve instelling. Het liefst worden wij gezien als een onderneming met een idealistische inslag. Bij ons weegt bouwvolume -en dus omzet- veel minder zwaar, dan toekomstbestendigheid –denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid en het bijdragen aan gebiedsontwikkeling- en synergie –door samenwerking met u als opdrachtgever, al dan niet in een collectief -. Hiermee doelen wij op het feit dat gebied/omgeving, gebouw en gebruiker niet alleen in harmonie met elkaar zijn, maar elkaar versterken.

Wij zijn gericht op projectoptimalisatie, niet winstmaximalisatie.

CPO plaatje site

Wij laken de traditionele manier van projectontwikkeling, waarin weinig te kiezen is en –wellicht- gewerkt wordt met stelposten (zoals u de keuze bieden voor een standaard of luxe badkamer en/of keuken). Wij vinden dat projectontwikkeling niet achter de schermen plaats dient te vinden, maar in samenspraak/samenwerking met u vorm gegeven dient te worden. Wij vinden dat uw stem meeweegt, ten aanzien van de functie –bijvoorbeeld een woonfunctie of woonwerkfunctie- en indeling van het bouwwerk, het kwaliteitsniveau van het bouwwerk en van toe te passen materialen, de architectonische verschijningsvorm, uitstraling en –overige- esthetische aspecten. Graag laten wij ons kenmerken door het aan u aanbieden van optimale inspraak, een sterke balans in prijs- en kwaliteit en transparantie.

Zo geven wij u, bij samenwerking, onder andere inzicht in ons investeringsoverzicht/kosten- batenanalyse, de wijze van aanbesteden –inclusief criteria waarop een aannemer geselecteerd wordt- en de resultaten hiervan. Uiteindelijke selectie van een aannemer geschiedt in overleg met u. Ook werken wij –inclusief onze partners- met open calculaties. Zo ziet u het aantal te werken uren, het uurtarief, de kosten van benodigde materialen en middelen en –mits van toepassing- de winst- en risicotoeslag.

Wij betrekken u als particulier opdrachtgever, of als collectief particulier opdrachtgever graag al vanaf de eerste fase -initiatief/haalbaarheid- bij het project. Wij, -zie webpagina Wie en de webpagina Met– bieden onze diensten aan op basis van resultaat. Dit houdt in dat wij een deel van de plankosten/project- en ontwikkelkosten niet in rekening brengen. Het idee hierachter is dat wij u geen kosten willen laten maken, zonder te weten of een project tot een goed eind gebracht kan worden.

De project- en ontwikkelkosten die wij niet in rekening brengen zijn:

het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie;
het bepalen van de mate van geschiktheid tot (her)ontwikkeling;
het maken van schetsontwerp(en);
het maken van een kosten- batenanalyse;
het onderzoeken van de mogelijkheden tot financiering en subsidies.

Wanneer de bovenstaande taken resulteert in voortgang van het project, vragen wij aan u een beperkte vergoeding. Deze vergoeding vragen wij aan u, zodat u uw verbintenis aan het project kenbaar kunt maken. Afhankelijk van de grootte van het project, ligt deze vergoeding tussen de € 250, – en € 500, -, per deelnemer/huishouden.

U kunt zich via één van de de onderstaande buttons, gratis en vrijblijvend aanmelden. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en ons contact met u op laten nemen:

Aanmelden CPO             Aanmelden PO            <a href=

1Als u geïnteresseerd bent in zelfbouw, laten wij u graag kennismaken met Z (voor zover u nog niet bekend bent met hen). Z geeft een impuls aan zelfbouw en zelfbeheer in Amersfoort. Z is niet aan ons verbonden.

logo Z033