Aanbod

 Het Katshuis

Frederik van Blankenheymstraat 2-4

Impressie LdW 1 Frederik van Blankenheymstraat 2-4

Laan der Winden 1

3823 DZ Amersfoort

Frederik van Blankenheymstraat 2-4

3817 AG Amersfoort

Wij zijn doorlopend op zoek naar geschikt aanbod. Wij zoeken (onder andere) aan de hand van woonwensen, van aangemelde personen naar gepast aanbod. U kunt zich, onderstaand aanmelden. Aanmelden geeft uw interesse aan en verplicht u tot niets. Na aanmelden zal (automatisch) een enquête over woonwensen gestart worden. Hierin kunt u aangeven welke voorkeur(en) u met betrekking tot wonen/woonomgeving heeft. Binnenkort komt op deze pagina een aantal ontwerpen te staan waarop u zich kunt inschrijven.

Uw woonwensen, ons aanbod

Ons aanbod bestaat niet uit een kant en klaar product. Onze werkwijze is gericht op het leveren van maatwerk. Dit houdt in dat wij –daar waar mogelijk- tegemoet komen aan uw woonwensen. Hierdoor betrekken wij u niet aan het eind, maar aan het begin van een –mogelijk- project1. Met mogelijk bedoelen wij dat niet al het –op onze site geplaatste- aanbod zal leiden tot een project. Wij starten projecten pas op wanneer blijkt dat wij voldoende inschrijvingen hebben ontvangen/hiervoor voldoende animo is.

Wij tonen ons aanbod in de vorm van een visiedocument. In dit visiedocument is één- of zijn meerdere- vlekkenplan(nen), inclusief een artistieke impressie opgenomen. Het vlekkenplan geef  een interpretatie van een mogelijke indeling van het gebouw. Het visiedocument verwoordt –in beeld en tekst- een idee. U kunt het vlekkenplan beschouwen als een schets, waarin ruimte voor invulling van uw woonwensen is vrijgelaten.

1 Het onderstaande schema toont de fasering van projecten. Graag betrekken wij u vanaf de eerste fase bij het project.

Fasering projecten _keten_

Van ons aanbod vindt u op de pagina van het desbetreffende project, specifiek aan het project verbonden informatie.

Mogelijkheden tot herontwikkeling?
Ziet u in een leegstaand gebouw mogelijkheden tot herontwikkeling? Attendeer ons dan a.u.b. per e-mail: info@investranex.nl. Hiernaast hebben wij een aantal gebouwen in kaart gebracht waarin wij mogelijkheden zien. Deze zijn te vinden op de pagina interessante objecten.

Aanmeldlogo